1.jpg

23.04.2018. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Правління

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Коваль Володимир Іванович (паспорт СМ 359878 виданий 09.08.2001 Ставищенським РВ ГУ МВС України в Київській обл.), звільнений з посади Голови правління Товариства 22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови правління перебував з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Ломако Олег Миколайович (паспорт НС 870104 виданий 08.02.2001 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській обл.), звільнений з посади члена Правління Товариства 22.04.208. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Чумаченко Ігор Миколайович (паспорт КЕ 912060 виданий 29.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.), звільнений з посади члена Правління Товариства 22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944 виданий 27.05.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна (паспорт ЕО 411125 виданий 22.10.1997 Березнегуватським РВ УМВС України в Миколаївській обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2018. Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі емітента на суму 0,25 грн. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт МО 600895 виданий 05.11.1997 Камянсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запорізькій обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2017.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Коваль Володимир Іванович (паспорт СМ 359878 виданий 09.08.2001 Ставищенським РВ ГУ МВС України в Київській обл.), призначений на посаду Голови правління Товариства, за сумісництвом, 23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 29.04.2013- по теперішній час – директор ТОВ «Полігрейн Агро», яке з 16.12.2013 перейменовано на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА».

- 02.02.2015 – по теперішній час – Голова правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Тихов Дмитро Володимирович (паспорт МО 343873 виданий 07.05.1997 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.), призначений на посаду члена Правління Товариства 23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 09.2011 - 09.01.2018 –директор філії ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 09.01.2018 - по теперішній час – комерційний директор ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 10.11.2015 – по теперішній час – начальник відділу КДіЛ ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за сумісництвом.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944 виданий 27.05.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.), призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 09.02.2005р. – по теперішній час начальник відділу кадрів ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна (паспорт ЕО 411125 виданий 22.10.1997 Березнегуватським РВ УМВС України в Миколаївській обл.), призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2018. Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі емітента на суму 0,25 грн. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 01.05.2012 – по теперішній час – юрисконсульт I кат. ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт МО 600895 виданий 05.11.1997 Камянсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запорізькій обл.), призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 01.10.2012 – по 27.11.2012 – головний бухгалтер ПФ «Астер»;

- 28.11.2012 – по 12.06.2015 – головний бухгалтер ПрАТ «Дніпровська перлина»;

- 15.06.2016 – по 27.09.2016 – головний економіст ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- 28.09.2016 – по теперішній час – головний бухгалтер ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Коваль В.І.

23.04.2018