2.jpg

19.09.2016. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Шульга В.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента [*]

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

   У складі посадових осіб Емітента відбулися наступні зміни: 

    Посадова особа Шульга Володимир Петрович (паспорт МЕ 221651 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 08.02.2003р.), звільнений з посади члена Правління Товариства 15.09.2016р. Володіє часткою в статутному капіталі-0%. Володіє пакетом акцій емітента – 0грн. Підстава припинення повноважень - за згодою сторін, без прийняття рішення відповідним органом управління Емітента (наказ №56к від 15.09.2016р.). На посаді члена Правління перебував з 22.04.2016р. по 15.09.2016р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду  замість звільненої особи нікого не призначено

 

3. Підпис

     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                         Коваль В.І.

                                                                                                                                         19.09.2016р.