3.jpg

22.04.2014. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Информация об изменениях в составе Правления

Посадова особа Бєліков Сергій Михайлович (паспорт 60 02 421711, виданий 19.03.2002р. ВВС Азовського району Ростовської області, код підрозділу 612-020), звільнена з посади Голови правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови правління перебував з 01.06.2012р.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Майданик Микола Петрович (паспорт АА 077210 виданий Іллінецьким РВ УМВС України в Вінницькій обл.від 27.10.1995р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Володіє 1-ю акцією, що складає 0,00% в статутному фонді емітента. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2004р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Букацель Любов Іванівна (паспорт МО 987055 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл.від 12.02.2002р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 12.05.2005р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Смолієнко Віктор Миколайович (паспорт МО 877161 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.від 20.10.2000р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 05.12.2002р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Шестакова Олена Михайлівна (паспорт МО 496177 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 05.03.1998р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 05.12.2002р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Бєліков Сергій Михайлович (паспорт 60 02 421711, виданий 19.03.2002р. ВВС Азовського району Ростовської області, код підрозділу 612-020), призначена на посаду Голови правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік. З 07.08.2009 р. - начальник складу елеватора «Юг Русі» ЗАТ «Юг Русі», з 01.08.2011р. - начальник виробництва елеватора «Юг Русі» ЗАТ «Юг Русі», з 01.06.2012р. – по теперішній час Голова правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

    Посадова особа Букацель Любов Іванівна (паспорт МО 987055 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл.від 12.02.2002р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 05.08.2004р. – по теперішній час головний бухгалтер ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Шестакова Олена Михайлівна (паспорт МО 496177 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 05.03.1998р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 01.01.2005р. – по теперішній час начальник цеху млин ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 27.05.1997р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 09.02.2005р. – по теперішній час начальник відділу кадрів ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Ревенко Олена Миколаївна (паспорт МР 318266 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.від 19.05.2010р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 01.02.2007р. – юрисконсульт II кат.ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», з 10.05.2011р. – юрисконсульт I кат.,  з 07.04.2014р. – по теперішній час – начальник юридичного відділу ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                         Бєліков С.М.
                                                                                                                                      22.04.2014р.