1.jpg

15.05.2019. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Зміни в складі Правління

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Коваль Володимир Іванович, звільнений з посади Голови правління Товариства з 16.05.2019. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – за власним бажанням, дострокове розірвання Контракту. На посаді Голови правління перебував з 23.04.2019.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 11 від 14.05.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Тихов Дмитро Володимирович, призначений на посаду Голови правління Товариства з 17.05.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном - до 22.04.2020 включно.

- 09.2011 - 09.01.2018 –директор філії ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 09.01.2018 - 15.05.2019 – комерційний директор ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 10.11.2015 – 16.05.2019 – начальник відділу КДіЛ ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за сумісництвом.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 11 від 14.05.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Карташов Григорій Андрійович, призначений на посаду члена Правління Товариства 14.05.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном - до 22.04.2020 включно.

- 01.11.2012 – по 18.07.2014 – заступник директора ПП «Агротехинвестгрупп»;

- 21.07.2014 – по 31.05.2016 – заступник директора з виробництва ТОВ «Садеко Органік»;

- 23.12.2016 – по 23.02.2017 – заступник начальника комплексу Торговелно-логістичного комплексу «Нафтогавань» Херсонського торговельно-логістичного управління;

- 27.03.2018 – по теперішній час – директор технічний ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 11 від 14.05.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Коваль В.І.                        15.05.2019