1.jpg

15.08.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (станом на 24:00 год. 12.08.2019), загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.