3.jpg

05.06.2014. - Оголошення про укладання договору з депозитарною установою

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ

_____________________________________________________________________________________

вул. Порт-Елеватор, 5 м. Херсон, Україна,  73000, тел. 42-33-09, факс 42-33-08

 

 

Шановні  акціонери!

 

   

       ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» звертає Вашу увагу на те, що згідно з п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» власник цінних паперів, що були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

        У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

         Від так, ті акціонери, що не уклали договір із депозитарною установою з 11.10.2014р. не зможуть зареєструватися для участі у проведені річних загальних зборах Товариства та голосувати по питаннях по порядку денному.

 

 

Голова Правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                   С.М. Бєліков