4.jpg

22.04.2019. - Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. НР

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. НР

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Джеймс Лінус Хант, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства 18.04.2019. Акціями Товариства не володіє.

Підстава припинення повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пітер Пол Йоханнес Теодорус Даамен припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства 18.04.2019. Акціями Товариства не володіє.

Підстава припинення повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пітер Клеменс ван Маріс, припинено повноваження члена/Голови Наглядової ради Товариства 18.04.2019. Акціями Товариства не володіє.

Підстава припинення повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

На посаді Голови Наглядової ради перебував з 25.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Ніколя Бальтазар Мобек, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства 18.04.2019. Акціями Товариства не володіє.

Підстава припинення повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Моріс Луї Огюст Россен, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства 18.04.2019. Акціями Товариства не володіє.

Підстава припинення повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

На посаді члена Наглядової ради перебував з 25.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Заболотний Владислав Сільвестрович, набуто повноваження члена Наглядової ради Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» (Протокол засідання № 06 від 19.04.2019) призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на термін дії повноважень Наглядової ради Товариства, тобто до 25.04.2020 включно.

- 04.2012 - 05.2016 – генеральний директор ТОВ «Херсонес»;

- З 02.06.2016 – по теперішній час – заступник голови правління з загальних питань ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Підстава набуття повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Іванова Раїса Степанівна, набуто повноваження члена Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на термін дії повноважень Наглядової ради Товариства, тобто до 25.04.2020 включно.

- 03.2008 - 12.2016 – бухгалтер, з 21.05.2011 – головний бухгалтер ТОВ «НікЮТАС»;

- 12.2016 – по теперішній час – головний бухгалтер, з 01.11.2017 – начальник фінансово-економічного департаменту – головний бухгалтер ТОВ «СП «ПАЕК».

Підстава набуття повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Жданова Ірина Павлівна, набуто повноваження члена Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на термін дії повноважень Наглядової ради Товариства, тобто до 25.04.2020 включно.

- 07.2007 – по 12.2016 – бухгалтер ТОВ «НікЮТАС»;

- 12.2016 – по теперішній час – бухгалтер, з 01.11.2017 – головний касир фінансово-економічного департаменту ТОВ «СП «ПАЕК».

Підстава набуття повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Петрієнко Ольга Валентинівна, набуто повноваження члена Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на термін дії повноважень Наглядової ради Товариства, тобто до 25.04.2020 включно.

- 2013 – 2017 – начальник планово-економічного відділу ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- З 2017 – по теперішній час – фінансовий директор ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА».

Підстава набуття повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Кваша Володимир Миколайович, набуто повноваження члена Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на термін дії повноважень Наглядової ради Товариства, тобто до 25.04.2020 включно.

- 08.2008 – 11.2016 – менеджер ТОВ «НікЮТАС»;

- 11.2016 – 06.2018 – генеральний директор ТОВ «ЮлИгС-МС»;

- 06.2018 – 03.2019 – директор ТОВ «Золотий колос»;

- З 03.2019 – по теперішній час – директор ЧП «АРЧ АРТУР».

Підстава набуття повноважень – повідомлення від 18.04.2019 акціонера Товариства - «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Кіпр, м. Нікосія), який володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента, про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Коваль В.І.                                19.04.2019