2.jpg

28.09.2016. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Букацель-Пільгуй

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента [*]

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

   У складі посадових осіб Емітента відбулися наступні зміни: 

    Посадова особа Букацель Любов Іванівна (паспорт серія МО 987055 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл. від 12.02.2002р.), головний бухгалтер, звільнена з посади члена Правління Товариства 27.09.2016р. Володіє часткою в статутному капіталі-0%. Володіє пакетом акцій емітента – 0грн. Підстава припинення повноважень - за власним бажанням, без прийняття рішення відповідним органом управління Емітента (наказ №59к від 27.09.2016р.).

На посаді члена Правління перебував з 22.04.2016р. по 27.09.2016р.

На посаді головного бухгалтера Товариства перебувала з 05.08.2004р. по 27.09.2016р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Правління  замість звільненої особи нікого не призначено.

 

    Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт серія МО 600895 виданий Кам’янсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запорізькій обл. від 05.11.1997р.), призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 28.09.2016 р. (наказ №76к від 27.09.2016 р.). Акціями Товариства не володіє.

    З 14.03.2011 р. – по 16.03.2012 р. – провідний бухгалтер ТОВ «ВВВВ»;

    З 03.05.2012 р. – по 28.09.2012 р. – провідний бухгалтер ПП «Таврійські нафтові регіони»;

    З 01.10.2012 р. – по 27.11.2012 р. – головний бухгалтер ПФ «Астер»;

    З 28.11.2012 р. – по 12.06.2015 р. – головний бухгалтер ПрАТ «Дніпровська перлина»;

    З 15.06.2016 р. – по 27.09.2016р. – головний економіст ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                         Коваль В.І.

                                                                                                                                      28.09.2016р.