3.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 2017р.

Положення про РК ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Правління ПрАТХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Наглядову раду ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.