4.jpg

22.04.2014. Notice of special information about the issuer

Information about changes in the composition of the Board

Посадова особа Бєліков Сергій Михайлович (паспорт 60 02 421711, виданий 19.03.2002р. ВВС Азовського району Ростовської області, код підрозділу 612-020), звільнена з посади Голови правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови правління перебував з 01.06.2012р.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Майданик Микола Петрович (паспорт АА 077210 виданий Іллінецьким РВ УМВС України в Вінницькій обл.від 27.10.1995р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Володіє 1-ю акцією, що складає 0,00% в статутному фонді емітента. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2004р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Букацель Любов Іванівна (паспорт МО 987055 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл.від 12.02.2002р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 12.05.2005р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Смолієнко Віктор Миколайович (паспорт МО 877161 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.від 20.10.2000р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 05.12.2002р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Шестакова Олена Михайлівна (паспорт МО 496177 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 05.03.1998р.), звільнена з посади члена Правління Товариства 21.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 05.12.2002р.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Бєліков Сергій Михайлович (паспорт 60 02 421711, виданий 19.03.2002р. ВВС Азовського району Ростовської області, код підрозділу 612-020), призначена на посаду Голови правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік. З 07.08.2009 р. - начальник складу елеватора «Юг Русі» ЗАТ «Юг Русі», з 01.08.2011р. - начальник виробництва елеватора «Юг Русі» ЗАТ «Юг Русі», з 01.06.2012р. – по теперішній час Голова правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

    Посадова особа Букацель Любов Іванівна (паспорт МО 987055 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл.від 12.02.2002р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 05.08.2004р. – по теперішній час головний бухгалтер ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

    Посадова особа Шестакова Олена Михайлівна (паспорт МО 496177 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 05.03.1998р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 01.01.2005р. – по теперішній час начальник цеху млин ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944 виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.від 27.05.1997р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 09.02.2005р. – по теперішній час начальник відділу кадрів ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

     Посадова особа Ревенко Олена Миколаївна (паспорт МР 318266 виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.від 19.05.2010р.), призначена на посаду члена Правління Товариства 22.04.2014р. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 1(один) рік.
З 01.02.2007р. – юрисконсульт II кат.ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», з 10.05.2011р. – юрисконсульт I кат.,  з 07.04.2014р. – по теперішній час – начальник юридичного відділу ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №10 від 18.04.2014р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                         Бєліков С.М.
                                                                                                                                      22.04.2014р.