1.jpg

17.06.2021. - Оголошення про проведення позачергових ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19.07.2021 року о 14:00 годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 19.07.2021 з 11:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. «13» липня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

 

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

-  Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідача з питань порядку денного:

третє – п’яте питання – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

 

3. Про надання згоди на укладення договору іпотеки майна та земельної ділянки з АТ «ПУМБ» в забезпечення виконання зобов‘язань за Генеральним договором про надання банківських послуг, укладених між:

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ».

    Надати Товариству згоду на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору іпотеки належного Товариству нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди, що розташований за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101 та земельної ділянки, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Порт-Елеватор, 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га. У відповідності із зазначеним договором заставою (іпотекою) забезпечується виконання:

-          ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489796 (надалі – Боржник 1) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА», код за ЄДРПОУ 32895449 (надалі – Боржник 2) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489873 (надалі – Боржник 3) у повному обсязі своїх обов’язків перед АТ «ПУМБ» за Генеральним договором про надання банківських послуг та інші, пов‘язані з ним договорів, в рамках яких Боржник 1 та/або Боржник 2 та/або Боржник 3 мають право отримати банківські послуги у вигляді кредиту (поновлювальна / непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів на наступних умовах:

- Генеральний ліміт – не більше еквіваленту 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США;

- Валюта – гривня України, долари США, євро;

- Строк дії Генерального ліміту – не більше 60 (шістдесят) місяців від дати укладення Генерального договору про надання банківських послуг;

- Сплата процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених АТ «ПУМБ» за погодженням з Боржниками.

    Надалі по тексту цього рішення Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3 разом іменуються як «Зобов’язана особа», а Генеральний договір про надання банківських послуг іменується як «Основний договір».

    Надати згоду на забезпечення іпотекою вищевказаного майна Основного договору (кожного з договорів, що буде укладений в рамках Основного договору), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких:

1. збільшується або зменшується строк користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору;

2. збільшується або зменшується розмір процентів та/або комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів),та/або розмір будь-яких інших платежів за користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору,

які Зобов’язана особа згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів щодо майна переданого в іпотеку, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищезгаданого предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Основного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

    Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки в зв’язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору.

 

4. Про надання згоди на укладення договору застави обладнання з АТ «ПУМБ» в забезпечення виконання зобов‘язань за Генеральним договором про надання банківських послуг, укладених між:

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ».

 

 

    Надати Товариству згоду на укладення із Банком договору застави належного Товариству майна, а саме обладнання, переліченого у додатку 1 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання:

-          ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489796 (надалі – Боржник 1) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА», код за ЄДРПОУ 32895449 (надалі – Боржник 2) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489873 (надалі – Боржник 3) у повному обсязі своїх обов’язків перед АТ «ПУМБ» за Генеральним договором про надання банківських послуг та інші, пов‘язані з ним договорів, в рамках яких Боржник 1 та/або Боржник 2 та/або Боржник 3 мають право отримати банківські послуги у вигляді кредиту (поновлювальна / непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів на наступних умовах:

- Генеральний ліміт – не більше еквіваленту 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США;

- Валюта – гривня України, долари США, євро;

- Строк дії Генерального ліміту – не більше 60 (шістдесят) місяців від дати укладення Генерального договору про надання банківських послуг;

- Сплата процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених АТ «ПУМБ» за погодженням з Боржниками.

    Надалі по тексту цього рішення Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3 разом іменуються як «Зобов’язана особа», а Генеральний договір про надання банківських послуг іменується як «Основний договір».

    Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна Основного договору (кожного з договорів, що буде укладений в рамках Основного договору), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких:

1. збільшується або зменшується строк користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору;

2. збільшується або зменшується розмір процентів та/або комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів),та/або розмір будь-яких інших платежів за користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору,

які Зобов’язана особа згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищезгаданого предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Основного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

    Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору застави в зв’язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору.

 

5. Про надання згоди на укладення договору поруки з АТ «ПУМБ» в забезпечення виконання зобов‘язань за Генеральним договором про надання банківських послуг, укладених між:

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА»;

- АТ «ПУМБ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ».

 

    Надати Товариству згоду на укладення Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання:

-          ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489796 (надалі – Боржник 1) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТА НИВА», код за ЄДРПОУ 32895449 (надалі – Боржник 2) та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ», код за ЄДРПОУ 41489873 (надалі – Боржник 3) у повному обсязі своїх обов’язків перед АТ «ПУМБ» за Генеральним договором про надання банківських послуг та інші, пов‘язані з ним договорів, в рамках яких Боржник 1 та/або Боржник 2 та/або Боржник 3 мають право отримати банківські послуги у вигляді кредиту (поновлювальна / непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів на наступних умовах:

- Генеральний ліміт – не більше еквіваленту 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США;

- Валюта – гривня України, долари США, євро;

- Строк дії Генерального ліміту – не більше 60 (шістдесят) місяців від дати укладення Генерального договору про надання банківських послуг;

- Сплата процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених АТ «ПУМБ» за погодженням з Боржниками.

     Надалі по тексту цього рішення Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3 разом іменуються як «Зобов’язана особа», а Генеральний договір про надання банківських послуг іменується як «Основний договір».

    Надати згоду на забезпечення порукою Основного договору (кожного з договорів, що буде укладений в рамках Основного договору), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких:

1. збільшується або зменшується строк користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору;

2. збільшується або зменшується розмір процентів та/або комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів),та/або розмір будь-яких інших платежів за користування певним видом банківської послуги у вигляді кредиту (поновлювальна/непоновлювальна кредитна лінія, траншеве фінансування тощо) та/або овердрафту та/або авалю векселів та/або банківських гарантій та\або акредитивів, що будуть надані в рамках Основного договору,

які Зобов’язана особа згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Зобов’язана особа, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Зобов’язаної особи за Основним договором. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

     Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

   

     Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.hkhp.com.ua.

    Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт.

    Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України.

    Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України.

    Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

    Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 11:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

    Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

    Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

 

 

 

Голова Правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                                                                   Д.В.Тихов