3.jpg

17.01.2020. - Оголошення про проведення ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19.02.2020 року о

14:00годині, за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актова зала).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 19.02.2020 з 12:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 13 лютого 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

- Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідача з питань порядку денного:

четверте – шосте питання – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

3. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489796) щодо забезпечення виконання його зобов’язань за Кредитним договором,який буде укладено з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з максимальним лімітом кредитної лінії у розмірі 1 800 000,00 (Один мільйон вісімсот тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 27 липня 2020 року (Двадцять сьоме липня дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір - 1), шляхом:

- передачі в іпотеку Банка будівель та споруд, земельної ділянки, розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Іпотечного договору (надалі – Іпотечний договір 1);

- передачі в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належного ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору застави (надалі – Договір застави 1);

- надання поруки ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору поруки (надалі – Договір поруки 1).

Надання згоди на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489796) задовільнити. В якості забезпечення виконання ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» зобов’язань за Кредитним договором,який буде укладено з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з максимальним лімітом кредитної лінії у розмірі 1 800 000,00 (Один мільйон вісімсот тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 27 липня 2020 року (Двадцять сьоме липня дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір - 1):

- передати в іпотеку Банка будівлі та споруди, загальною площею 27 564,80 кв.м., розташовані за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101, та земельну ділянку, розташовану за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, земельна ділянка 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, 1714725565101, що належить ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, номер запису про право власності: 29315549, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Іпотечний договір (надалі – Іпотечний договір 1);

- передати в заставу Банка обладнання, що знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належне ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, перелік якого наведено у додатку №1 до цього Протоколу та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір застави (надалі – Договір застави 1);

- надати поруку ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір поруки (надалі – Договір поруки 1).

Надано згоду на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 1, Договору застави 1, Договору поруки 1; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

 

4. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489873) щодо забезпечення виконання його зобов’язань за Кредитним договором,який буде укладено з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з максимальним лімітом кредитної лінії 1 225 000,00 (Один мільйон двісті двадцять п’ять тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 27 липня 2020 року (Двадцять сьоме липня дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір - 2), шляхом:

- передачі в іпотеку Банка будівель та споруд, земельної ділянки, розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Іпотечного договору (надалі – Іпотечний договір 2);

- передачі в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належного ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору застави (надалі – Договір застави 2);

- надання поруки ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору поруки (надалі – Договір поруки 2).

Надання згоди на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489873) задовільнити. В якості забезпечення виконання ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» зобов’язань за Кредитним договором,який буде укладено з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з максимальним лімітом кредитної лінії 1 225 000,00 (Один мільйон двісті двадцять п’ять тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 27 липня 2020 року (Двадцять сьоме липня дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір – 2):

- передати в іпотеку Банка будівлі та споруди, загальною площею 27 564,80 кв.м., розташовані за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101, та земельну ділянку, розташовану за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, земельна ділянка 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, 1714725565101, що належить ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, номер запису про право власності: 29315549, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Іпотечний договір (надалі – Іпотечний договір 2);

- передати в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належне ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, перелік якого наведено у додатку №1 до цього Протоколу та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір застави (надалі – Договір застави 2);

- надати поруку ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір поруки (надалі – Договір поруки 2).

Надано згоду на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

5. Про уповноваження особи на визначення умов, укладення, підписання Іпотечних договорів 1, 2, Договорів застави 1, 2, Договорів поруки 1, 2, визначення умов, укладення, підписання Договорів страхування майна ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», що буде передано в заставу/іпотеку Банку.

 

Голові Правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» надано повноваження на:

- визначення умов, укладення, підписання Іпотечного договору 1, Договору застави 1, Договору поруки 1, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ» за Кредитним договором - 1, визначення, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів, зміни графіку за Кредитним договором - 1, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з передачею майна Товариства в іпотеку/заставу Банку, з наданням поруки Товариства;

- визначення умов, укладення, підписання Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ» за Кредитним договором - 2, визначення, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів, зміни графіку за Кредитним договором - 2, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з передачею майна Товариства в іпотеку/заставу Банку, з наданням поруки Товариства;

- визначення умов, укладення, підписання Договорів страхування майна ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», що буде передано в заставу/іпотеку Банку, визначення, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hkhp.com.ua.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

 

 

Голова Правління                           ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Тихов Д.В.