4.jpg

14.11.2019. - Оголошення про проведення позачергових ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 18.12.2019 року о 14:00годині, за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актова зала).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 18.12.2019 з 12:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 12 грудня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1.Прийняття рішення про переобрання нового складу Лічильної комісії.

Переобрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Петрова Людмила Сергіївна, члени лічильної комісії – Чудненко Ірина Вікторівна, Міщенко Олена Володимирівна.

Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

 

3. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

- Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідача з питань порядку денного:

четверте – шосте питання – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

4. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489796), щодо:

- надання згоди на забезпечення виконання його зобов’язань в повному обсязі, як нового боржника, перед Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (надалі – Банк) за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р.(надалі – Кредитний договір 1) в зв’язку із наміром укласти між Банком, ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489779 (первісний Позичальник) і ТОВ«СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489796 (новий Позичальник), Договору про переведення боргу за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р. та всіх його додаткових угод, з максимальним лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком повернення не пізніше 27.07.2020 року (надалі – Договір про переведення боргу 1);

- необхідності внесення відповідних змін,пов’язаних із заміною боржника за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р. до Договорів забезпечення, укладених з Банком, а саме:

Іпотечного договору, посвідченого 02липня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №826 (надалі – Іпотечний договір 1),Договору застави №ОК2018-0547/З.О.18 від 02липня 2019р. (надалі – Договір застави 1), Договору поруки №ОК2018-0547/П.16 від 27червня 2019 р. (надалі – Договір поруки 1), шляхом укладення з Банком Договорів про внесення змін/Додаткових угод до зазначених Договорів забезпечення та надання згоди на вчинення таких правочинів.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЧАКІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489796) задовільнити. Надати згоду на забезпечення виконання його зобов’язань в повному обсязі, як нового боржника, перед Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (надалі – Банк) за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р. (надалі – Кредитний договір 1) в зв’язку із наміром укласти між Банком, ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489779 (первісний Позичальник) і ТОВ«СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489796 (новий Позичальник), Договору про переведення боргу за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р. та всіх його додаткових угод, з максимальним лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком повернення не пізніше 27.07.2020 року (надалі – Договір про переведення боргу 1).

Внести відповідні зміни,пов’язані із заміною боржника за Кредитним договором №ОК2018-0547 від 14.11.2018 р. до Договорів забезпечення, укладених з Банком, а саме:

Іпотечного договору, посвідченого 02липня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №826 (надалі – Іпотечний договір 1),Договору застави №ОК2018-0547/З.О.18 від 02липня 2019р. (надалі – Договір застави 1), Договору поруки №ОК2018-0547/П.16 від 27червня 2019 р. (надалі – Договір поруки 1), шляхом укладення з Банком Договорів про внесення змін/Додаткових угод до зазначених Договорів забезпечення та надати згоду на вчинення таких правочинів.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489873), щодо:

- надання згоди на забезпечення виконання його зобов’язань в повному обсязі, як нового боржника, перед Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (надалі – Банк) за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. (надалі – Кредитний договір 2) в зв’язку із наміром укласти між Банком, ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489868 (первісний Позичальник) і ТОВ«СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489873 (новий Позичальник), Договору про переведення боргу за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. та всіх його додаткових угод, з максимальним лімітом кредитної лінії 1 275 000,00 (Один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком повернення не пізніше 15.07.2020 року (надалі – Договір про переведення боргу 2);

- необхідності внесення відповідних змін,пов’язаних із заміною боржника за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. до Договорів забезпечення, укладених з Банком, а саме:

Іпотечного договору, посвідченого 19квітня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №460 (надалі – Іпотечний договір 2),Договору застави №ОК2019-0026/З.О.15 від 19квітня 2019р. (надалі – Договір застави 2), Договору поруки №ОК2019-0026/П.16 від 19 квітня 2019 р. (надалі – Договір поруки 2), шляхом укладення з Банком Договорів про внесення змін/Додаткових угод до зазначених Договорів забезпечення та надання згоди на вчинення таких правочинів.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 41489873) задовільнити. Надати згоду на забезпечення виконання його зобов’язань в повному обсязі, як нового боржника, перед Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (надалі – Банк) за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. (надалі – Кредитний договір 2) в зв’язку із наміром укласти між Банком, ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489868 (первісний Позичальник) і ТОВ«СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 41489873 (новий Позичальник), Договору про переведення боргу за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. та всіх його додаткових угод, з максимальним лімітом кредитної лінії 1 275 000,00 (Один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком повернення не пізніше 15.07.2020 року (надалі – Договір про переведення боргу 2).

Внести відповідні зміни,пов’язані із заміною боржника за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29.01.2019 р. до Договорів забезпечення, укладених з Банком, а саме:

Іпотечного договору, посвідченого 19квітня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №460 (надалі – Іпотечний договір 2),Договору застави №ОК2019-0026/З.О.15 від 19квітня 2019р. (надалі – Договір застави 2), Договору поруки №ОК2019-0026/П.16 від 19 квітня 2019 р. (надалі – Договір поруки 2), шляхом укладення з Банком Договорів про внесення змін/Додаткових угод до зазначених Договорів забезпечення та надати згоду на вчинення таких правочинів.

6. Про уповноваження особи на визначення умов, укладення та підписання Договорів про внесення змін/Додаткових угод, пов’язаних із заміною боржника за Кредитними договорами 1, 2, до Договорів забезпечення, а саме: Іпотечного договору, посвідченого 02 липня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №826, Договору застави №ОК2018-0547/З.О.18 від 02 липня 2019р., Договору поруки №ОК2018-0547/П.16 від 27 червня 2019 р., Іпотечного договору, посвідченого 19 квітня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №460, Договору застави №ОК2019-0026/З.О.15 від 19 квітня 2019р., Договору поруки №ОК2019-0026/П.16 від 19 квітня 2019 р., укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток», а також визначення умов, укладення та підписання всіх будь-яких інших Договорів про внесення змін/Додаткових угод до таких Договорів, які будуть укладатися у майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується/зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів за Кредитними договорами 1, 2, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з виконанням перелічених правочинів.

Голові Правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» надано повноваження на визначення умов, укладення та підписання Договорів про внесення змін/Додаткових угод, пов’язаних із заміною боржника за Кредитними договорами 1, 2, до Договорів забезпечення, а саме: Іпотечного договору, посвідченого 02 липня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №826, Договору застави №ОК2018-0547/З.О.18 від 02 липня 2019р., Договору поруки №ОК2018-0547/П.16 від 27 червня 2019 р., Іпотечного договору, посвідченого 19 квітня 2019 року Шулік А.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області, за реєстровим №460, Договору застави №ОК2019-0026/З.О.15 від 19 квітня 2019р., Договору поруки №ОК2019-0026/П.16 від 19 квітня 2019 р., укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток», а також визначення умов, укладення та підписання всіх будь-яких інших Договорів про внесення змін/Додаткових угод до таких Договорів, які будуть укладатися у майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується/зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів за Кредитними договорами 1, 2, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з виконанням перелічених правочинів.

 

 

 

 

 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hkhp.com.ua.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Голова Правління                             ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Тихов Д.В.