2.jpg

21.07.2021. Повідомлення про виникнення особливої інформації.

№ 467/07 від 21.07.2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента [*]

Україна, 73000, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

  1. Текст повідомлення

2.1. 19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в іпотеку  АТ «ПУМБ» нерухомого майна (будівлі, споруди) та земельної ділянки Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 188 560 588,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 45,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

          19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в іпотеку АТ «ПУМБ» нерухомого майна (будівлі, споруди) та земельної ділянки Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «ЗОЛОТА НИВА» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг .

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 188 560 588,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 45,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

 

          19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в іпотеку АТ «ПУМБ» нерухомого майна (будівлі, споруди) та земельної ділянки Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг .

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 188 560 588,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 45,03 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

 

2.2. 19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в заставу АТ «ПУМБ» обладнання Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 59 055 286,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить –  14,10 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

         19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в заставу АТ «ПУМБ» обладнання Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «ЗОЛОТА НИВА» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 59 055 286,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 14,10 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

         19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди на передачу в заставу АТ «ПУМБ» обладнання Товариства, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 59 055 286,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 14,10 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

2.3. 19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання поруки Товариством, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 299 531 100,00 грн., що на 19.07.2021 по курсу НБУ в доларовому еквіваленті становить 11 000 000 дол.США.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 71,54 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

          19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання поруки Товариством, як  забезпечення виконання ТОВ «ЗОЛОТА НИВА» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 299 531 100,00 грн., що на 19.07.2021 по курсу НБУ в доларовому еквіваленті становить 11 000 000 дол.США.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 71,54 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.            

 

         19.07.2021 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 36 від 19.07.2021) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання поруки Товариством, як  забезпечення виконання ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» зобов’язань за Генеральним договором про надання банківських послуг.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 299 531 100,00 грн., що на 19.07.2021 по курсу НБУ в доларовому еквіваленті становить 11 000 000 дол.США.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 418 707 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 71,54 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

        

 

  1. Підпис

     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                    Тихов Д.В.

                                                                                                                                           21.07.2021