3.jpg

23.04.2020. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.Зміни в складі РК.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Шидловський Олексій Олександрович, звільнений з посади Голови Ревізійної комісії Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови Ревізійної комісії перебував з 25.04.2017.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Кореневська Тетяна Анатоліївна, звільнена з посади члена Ревізійної комісії Товариства 22.04.2020. Володіє 46 299 акціями, що складає 0,017126% в статутному капіталі емітента на суму 11574,75 грн. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 25.04.2017

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особаШевченко Тетяна Василівна, звільнена з посади члена Ревізійної комісії Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 25.04.2017.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017р. (Протокол №28). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Шидловський Олексій Олександрович, призначений на посаду члена Ревізійної комісії 22.04.2020, а рішенням Ревізійної комісії ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» (Протокол засідання № 02 від 22.04.2020) призначений на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- 01.07.2012 – 30.04.2018 – економіст з планування ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- з 01.05.2018 – по теперішній час – головний економіст ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Кореневська Тетяна Анатоліївна, призначена на посаду члена Ревізійної комісії Товариства 22.04.2020. Володіє 46 299 акціями, що складає 0,017126% в статутному капіталі емітента на суму 11574,75 грн. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- 01.05.2012 – 31.12.2015 – заступник Голови Правління ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» по господарській частині;

- з 01.01.2016 – по теперішній час - начальник господарської дільниці ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особаСоловйова Валентина Дмитрівна, призначена на посаду члена Ревізійної комісії Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

 

- 15.05.2014 – 21.12.2014 – бухгалтер II категорії ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- з 22.12.2014 – по теперішній час – заступник головного бухгалтера ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                 Тихов Д.В

23.04.2020