4.jpg

23.04.2020. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Зміни в складі НР

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Заболотний Владислав Сільвестрович, звільнений з посади Голови Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови Наглядової ради перебував з 19.04.2019.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Петрієнко Ольга Валентинівна, звільнена з посади члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 19.04.2019.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Іванова Раїса Степанівна, звільнена з посади члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 19.04.2019.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Жданова Ірина Павлівна, звільнена з посади члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 19.04.2019.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Кваша Володимир Миколайович, звільнений з посади члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради перебував з 19.04.2019.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Заболотний Владислав Сільвестрович, призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020, а рішенням Наглядової Ради ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» (Протокол засідання № 10 від 22.04.2020) призначений на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- 04.2012 - 05.2016 – генеральний директор ТОВ «Херсонес»;

- з 02.06.2016 – по теперішній час – заступник голови правління з загальних питань ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Заболотний Владислав Сільвестрович являється представником акціонераТовариства - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), що володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Петрієнко Ольга Валентинівна, призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- 2013 – 2017 – начальник планово-економічного відділу ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- з 2017 – по теперішній час – фінансовий директор ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА».

Петрієнко Ольга Валентинівна являється представником акціонераТовариства - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), що володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Семиліт Ольга Михайлівна, призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- з 02.07.2007 – заступник директора ПП «Ространсагро»;

- з 02.07.2008 – по теперішній час – заступник директора ПП «Благодатне».

Семилет Ольга Михайлівна являється представником акціонераТовариства - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), що володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Данильченко Володимир Сергійович, призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- з 12.10.2000 – по теперішній час – виконавчий директора ПП «Благодатне».

Данильченко Володимир Сергійович являється представником акціонераТовариства - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), що володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Кривко Наталія Володимирівна, призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства 22.04.2020. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном – на 3(три) роки.

Посади, які ця особа обіймала протягом останніх п’яти років:

- з 02.11.2011 – по теперішній час – помічник судді Ленінського районного суду м. Миколаєва.

Кривко Наталія Володимирівна являється представником акціонераТовариства - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), що володіє 96,2541% в статутному капіталі емітента.

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів (Протокол № 34 від 22.04.2020).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                       Тихов Д.В..

23.04.2020