4.jpg

21.04.2020. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Зміна акціонера

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

2. Текст повідомлення

21.04.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» отримало інформацію від ПАТ «НДУ» (перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2020), у зв’язку з чим виявлено зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

В наслідок прямого відчуження, розмір частки власника юридичної особи – нерезидента ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 398503) став більшим пороговому значенню пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет – 99,9057% (96,2541% в загальній кількості акцій в статутному капіталі). Емітент не володіє інформацією про те, внаслідок чого відбулась зазначена дія (відчуження). У емітента відсутні відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або переглянуто.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління 

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                             Тихов Д.В.

21.04.2020