3.jpg

19.12.2019. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

2. Текст повідомлення

2.1. 18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Іпотечного договору) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 14.11.2018 на ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 266 245 591 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 68,2292%

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Договору застави) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 14.11.2018 на ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 40 326 409 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 10,3342%

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Договору поруки) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 14.11.2018 на ТОВ «СГВП «ОЧАКІВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 323 552,32 дол.США, що на 12.04.2019 по курсу НБУ в гривневому еквіваленті становить 62 344 161,72 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить –19,9765%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

2.2. 18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Іпотечного договору) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 29.01.2019 на ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 266 245 591 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 68,2292%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Договору застави) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 29.01.2019 на ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 40 326 409 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 10,3342%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

18.12.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протокол № 32 від 18.12.2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Предмет правочину: Надання згоди про внесення змін до Договору забезпечення (Договору поруки) у зв’язку із заміною боржника - ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ» (первісний Позичальник) за Кредитним договором від 29.01.2019 на ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (новий Позичальник).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 743 334,00 дол.США, що на 12.04.2019 по курсу НБУ в гривневому еквіваленті становить 46 776 091,89 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить – 390 222 000 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) стновить – 11,9870%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 260 459 877 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 260 214 202.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Статутом Товариства не передбачені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                Тихов Д.В.

19.12.2019