1.jpg

02.10.2019. Повідомлення про виникнення особливої інформації. Створення філії.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2. Текст повідомлення

01.10.2019 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (Протоколом № 16 від 01.10.2019) прийнято рішення про утворення відокремленого підрозділу Товариства (філії).

Повне найменування філії: філія ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» у м. Києві.

Місцезнаходження філії: 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 30.

Філія утворена з метою розширення сфери діяльності Товариства на території України, для виконання господарських операцій Товариства поза межами його місцезнаходження.

Філія виконуватиме функції: - надання послуг з приймання, сушіння, очищення, перевалки та зберігання зернових, олійних, та інших культур (за кодом КВЕД 52.10 – складське господарство); - закупівля зернових та олійних культур, сільськогосподарської продукції, масла з продуктів рослинного походження, висівок (за кодом КВЕД 46.21 – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин); - організація перевезень (за кодом КВЕД 52.29 – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Тихов Д.В.              02.10.2019