1.jpg

23.04.2019. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Правління

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Правління

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00952367

1.4. Місцезнаходження емітента 1

Україна, 73000, м.Херсон, вул.Порт – елеватор, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552) 42-33-09, факс 42-33-08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

urotdel@hkhp.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.hkhp.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Коваль Володимир Іванович, звільнений з посади Голови правління Товариства 22.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови правління перебував з 23.04.2018.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна, звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2018.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна, звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2019. Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі емітента на суму 0,25 грн. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2018.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна, звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2018.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Тихов Дмитро Володимирович, звільнений з посади члена Правління Товариства 22.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2018.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Коваль Володимир Іванович, призначений на посаду Голови правління Товариства, за сумісництвом, 23.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 29.04.2013- по теперішній час – директор ТОВ «Полігрейн Агро», яке з 16.12.2013 перейменовано на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА».

- 02.02.2015 – по теперішній час – Голова правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Тихов Дмитро Володимирович, призначений на посаду члена Правління Товариства 23.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 09.2011 - 09.01.2018 –директор філії ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 09.01.2018 - по теперішній час – комерційний директор ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;

- 10.11.2015 – по теперішній час – начальник відділу КДіЛ ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за сумісництвом.

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна, призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2019. Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі емітента на суму 0,25 грн. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 01.05.2012 – по теперішній час – юрисконсульт I кат. ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна, призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 01.10.2012 – по 27.11.2012 – головний бухгалтер ПФ «Астер»;

- 28.11.2012 – по 12.06.2015 – головний бухгалтер ПрАТ «Дніпровська перлина»;

- 15.06.2016 – по 27.09.2016 – головний економіст ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- 28.09.2016 – по теперішній час – головний бухгалтер ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Посадова особа Ганська Олена Іванівна, призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2019. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.

- 15.09.2014 – по 24.07.2018 – заступник начальника цеху елеватор ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

- 25.07.2018 – по теперішній час – начальник цеху елеватор ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 08 від 22.04.2019). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Коваль В.І.               23.04.2019