3.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

Статут ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р. серпень

Положення про Правління ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р.

Положення про Наглядову раду ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р.

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р.

Положення про Ревізійну комісію ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р.

Статут ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2019 р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 2017р.

Положення про РК ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Правління ПрАТХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Наглядову раду ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ ХЕРСОНСЬКИЙ КХП 2017р.

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ” 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" 2011 р.